KKJK dołączył do programu Krakowskiej Karty Rodzinnej!

Krakowska Karta Rodzinna to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, który stworzony został przez Gminę Miejską Kraków w porozumieniu z jej partnerami. Miło nam poinformować, że Krakowski Klub Jazdy Konnej dołączył do tego grona!

Po okazaniu Krakowskiej Karty Rodzinnej oferujemy 10 % zniżki dla wszystkich ofert nauki jazdy konnej i innych zajęć jeździeckich.

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej uprawnione są:

  1. Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa.

Poprzez rodzinę wielodzietną rozumiana jest rodzina składająca się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  • w wieku do ukończenia 24 roku życia

– w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

  • bez ograniczeń wiekowych

– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.